Privaatsuspoliitika ja Küpsised

Kasutustingimused

Coolfinance.ee võrdlussaidi (edaspidi nimetatakse „veebileheks“) tööd juhib Lemony trade s.r.o. ettevõte (Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026, File No.: C 162285, held with the Regional Court in Prague, Data box: xd6mpe8) - (edaspidi nimetatakse “Operaatoriks”).

Operaator ei kuulu ühegi finantsasutuse, panga või krediidiasutuse omandisse. Me ei edasta teie isikuandmeid ühelegi finantsasutusele.

Partnerprogrammid

Operaator teeb koostööd kolmandate osapooltega, näiteks pangaliste ja mittepangaliste asutustega, ning aitab nendel oma tooteid reklaamida. Laenude võrdlemisel on parim viis laenumaksumuse ja koguhinna kindlakstegemiseks on teha seda representatiivse näite abil.

Mõned meie sidusettevõtted tegutsevad partneriturunduse alusel ja kasutavad sidusreklaami linke, mis suunavad teid kolmandate osapoolte veebisaitidele. Kui külastaja klikib siht-veebisaidi sidusreklaami lingil ja tellib finantstoodet, on meil õigus komisjonitasu saada. Sidusreklaami linkide kasutamise puhul ei ole külastaja kohustatud maksma lisakulusid ning finantstoodete hind jääb samaks. Sellisel juhul vastutab isikuandmete töötlemise eest kolmas isik.

Vastutusest loobumine

Operaator avalikustab teavet paljude finantstoodete kohta, kahjuks, maksumäärade ja teabe sagedase muutumise tõttu võib teave olla aegunud. Kui otsustate meid sellistest muudatustest teavitada või meiega ühendust võtta, uuendame siis teavet heameelega. Kuid enne mis tahes lepingu sõlmimist on teie kui külastaja kohustatud kontrollima valitud ettevõtte poolt pakutavaid tingimusi, hindu, intressimäära, tähtaega ja muud teavet.

Kui otsustate valitud teenust kasutada, nõustute siis seda omal vastutusel tegema.

Lemony trade s.r.o. ettevõte (veebisaidi Operaator) ei kanna vastutust veebisaidilt saadud teabega põhjustatud varalise- või mittevaralise kahju eest.

Operaator ei kanna vastutust

Operaator ise ei osuta ühtegi finantsteenust ning ei kanna vastutust kolmandate isikute ja nende klientide vaheliste vaidluste eest.

Nendele külalistele, kellel on halb finantsolukord, soovitame tungivalt laenu mitte taotleda.

Operaator ei kanna vastutust osapoolte vaheliste lepingute rikkumisega tekitatud kahju eest.

Operaator ei kanna vastutust veebisaidi projekti sisu all kirjutatud külastajate kommentaaride eest.

Operaator jätab endale õiguse kustutada mistahes kommentaari ilma eelneva teavitamiseta.

Kasutajaandmete kaitse

Teie nõusolekul töödeldakse teie isikuandmeid vastavalt Euroopa Üldisele Andmekaitse Määrusele (GDPR). Andmete töödeldajaks on selle veebisaidi Operaator - Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026. 

Andmed nagu teie nimi, e-posti aadress ja IP-aadress, salvestatakse turvalistele serveritele, mis asuvad ELi territooriumil. Töödeldud andmeid ei avaldatakse kolmandatele isikutele mitte mingil juhul.

Kui ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse kõiki andmeid maksimaalselt kahe aasta jooksul.

Meie Serverile Salvestatavad Juurdepääsuandmed

Kui mingi külastaja külastab meie veebisaiti, salvestab meie server tehnilisi andmeid juurdepääsu kohta (veebisait, veebibrauseri tüüp ja selle versioon, seadme operatsioonisüsteem, suunamisaadress, IP-aadress ja nõude esitamise kuupäev).

Juurdepääsuandmed võimaldavad meil luua statistilisi aruandeid ning ka jälgida veebisaidi turvalisust. Neid andmeid salvestatakse ja hoitakse anonüümselt.

Kontaktvorm

Meie kontaktivormi või e-posti teel tehtud päringu korral töödeldatakse teie poolt esitatud andmeid järgmiselt. Me ei edasta neid andmeid ühelegi kolmandale osapoolele ning kustutame neid kohe pärast teiepoolse nõue saamist.

Sotsiaalmeedia

Veebisait on seotud sotsiaalvõrgustikuga Facebook ja Twitter.com. Meie veebisaidi külastamisel ei edastata nendele ettevõtetele ühtegi teavet.

Teavet sotsiaalvõrgustiku privaatsuse kaitse kohta leiad allpool:

Õigus Teabele ja Muud Veebisaidi Kasutajate Õigused

Veebisaidi külastajal on õigus saada mitte ainult infot käesolevas dokumendis sisalduvate isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta vaid ka teavet salvestatavate teiepoolse andmete kohta, sellele lisandub ka õigus andmete parandamisele või nende töötlemise piiramisele. Samuti võite igal ajal oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, nõuda juba salvestatud isikuandmete kustutamist, või võite esitada kaebuse järelevalveasutusele - Isikuandmete Kaitse Büroole, mille asukoht on Prahas.

Kui teil tekivad muud küsimused, võtke siis palun meiega ühendust.

Ing. František Szabó

Emeil: info@coolfinance.ee

Lemony trade s.r.o. , Jaurisova 515/4, Praha - Michle, 140 00, VAT CZ29043026

File No.: C 162285, held with the Regional Court in Prague

Data box: xd6mpe8

Päringu korral saadame teile e-kirja teabega Lemony trade s.r.o.-s salvestatud teiepoolsete andmete kohta, nõue korral saadame teile üksikasjalikku teavet ka. Te võite igal ajal oma isikuandmete edasisest töötlemisest kirjalikult keelduda, ilma selle keeldumise põhjuse teavitamata.

Küpsised

Küpsised on lühikesed tekstifailid, mida teie brauser salvestab tehniliste andmete salvestamiseks. Selles sisalduvad andmed on täiesti anonüümsed ning ei ole konkreetse isiku andmetega seostatavad.

Te võite küpsiseid oma brauserist lihtsalt kustutada või nende salvestamist brauseri sätetes välja lülitada.

Küpsised võimaldavad meil hinnata meie veebisaidi külastajate käitumist ning parandada meie teenuseid vastavalt sellele.

Google Universal Analüütika

Meie veebisaidi külastajate arvu analüüsimiseks kasutame Google Universal Analüütikat, mida opereeritakse Google Inc.-ga, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi nimetatakse “Google“-ks).

Kui keegi külastab veebisaiti, käivitatakse Google lihtsat koodi, mis saadab anonüümseid andmeid (vaadatud veebisaitide arv, veebisaidil veedetud aeg, seadme tüüp, veebikülastuse kestus, seadme ligikaudne asukoht).

Lisateavet Google'i isikuandmete kaitse kohta leiad siit:  Privaatsus ja Tingimused.

Seiret võib teie arvuti sätetes täielikult sisse lülitada.

Google Adsense

Meie veebisaidi liiklusest raha teenimiseks kasutame Google Adsense, mida opereeritakse Google Inc.-ga, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi nimetatakse “Google“-ks).

Kui keegi külastab veebisaiti, käivitatakse Google lihtsat koodi ja kuvatatakse reklaami.

Lisateavet Google'i isikuandmete kaitse kohta leiad siit:  Privaatsus ja Tingimused.

Partnerite Küpsised

Veebisaidi Operaator kasutab partnerite linke peamiselt partnerite platvormidelt (edaspidi nimetatakse „võrkudeks“). Need rahvusvahelised sidusettevõtete võrgustikud seovad veebisaitide omanikke (meid) ja erinevaid teenuste müüjaid (kolmandaid isikuid).

Veebisait tegutseb kui vahendaja ja kuvab võrgus kolmandate isikute reklaamelemente. Sel viisil võib külastaja konkreetset finantstoodet taotleda ning me saame siis komisjonitasu kolmandate osapoolte eesmärkide täitmise eest.

Komisjonitasu on üks veebisaidi tuluallikatest. Komisjonitasu makstakse välja sõltumata külastaja poolt taotletud finantstoote koguhinnast ning toote hinnale see tasu ei mõjuta.

Komisjonitasu arvestatakse külastaja brauserisse salvestatud Küpsiste abil just siis, kui külastaja külastab reklaamiandja veebisaiti. Küpsised ei salvesta isikuandmeid. Need sisaldavad ainult partneri identifitseerimisnumbrit (veebisaiti), külastaja anonüümset identifitseerimisnumbrit, klikkimise aega ja teisi täiendavaid tehnilisi andmeid, mis sisalduvad sidusettevõtte lingis. Küpsised kehtivad maksimaalselt 60 päeva.